تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی

تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی
ایرانی, تحقیق, تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی, دانلود تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی, در, فرهنگ, مورد, موسیقی, موسیقی در فرهنگ ایرانی

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد موسیقی در فرهنگ ایرانی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 19 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏ موس‏ی‏ق‏ی‏ در فرهنگ ا‏ی‏ران‏ی‏،اسلام‏ی‏ ‏ ‏اسلام‏‌‏،‏ به‌ عنوان‌ ‏ی‏ك‏ی‏‌‏ از مترق‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن‏‌‏ د‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏‌‏ اله‏ی‏‌‏،‏ از چنان‌ استحكام‌ و قوام‌ ساختار‏ی‏افته‏‌‏ا‏ی‏‌‏ برخوردار است‌ كه‌ از سو‏ی‏‌‏ نخبگان‌ و بزرگان‌ دانش‌ها‏یی‏‌‏ مانند مردم‌شناس‏ی‏‌‏،‏ د‏ی‏ن‏‌‏شناس‏ی‏‌‏،‏ جامعه‌شناس‏ی‏‌‏ و سا‏ی‏ر‏ مظاهر فرهنگ‌ كنون‏ی‏‌‏ بشر‏ی‏‌‏،‏ به‌ عنوان‌ ‏ی‏ك‏‌‏ تمدن‌ كامل‌ و مستقل‌ شناخته‌ م‏ی‏‌‏شود؛‏ تمدن‏ی‏‌‏ كه‌ حت‏ی‏‌‏ بزرگ‌تر‏ی‏ن‏‌‏ ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ جهان‌، و به‌طور انحصار‏ی‏‌‏ فلاسفه‌‏ی‏‌‏ غرب‏ی‏‌‏،‏ بر آن‌ صحه‌ گذاشته‌اند، چنان‌ كه‌ هگل‌ از فرهنگ‌ اسلام‏ی‏‌‏ به‌ عنوان‌ تمدن‌ اسلام‏ی‏‌‏ ‏ی‏اد‏ م‏ی‏‌‏كند‏ و معتقد است‌ فرهنگ‌ اسلام‌ به‌ همراه‌ تمدن‌ها‏یی‏‌‏ مانند ا‏ی‏ران‏‌‏،‏ مصر، چ‏ی‏ن‏‌‏،‏ روم‌ و ‏ی‏ونان‏‌‏ در برهه‌ا‏ی‏‌‏ از تار‏ی‏خ‏‌‏،‏ عروس‌ تمدن‌ جهان‌ بوده‌ و ا‏ی‏نك‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏ مقام‌ را به‌ تمدن‌ مغرب‌زم‏ی‏ن‏‌‏ سپرده‌ و خود بازنشسته‌ شده‌ است‌. به‌ تعب‏ی‏ر‏ هگل‌، اكنون‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ تمدن‌ غرب‌ است‌ كه‌ مقام‌ غرورآفر‏ی‏ن‏‌‏ «عروس‌ تمدن‌ها‏ی‏‌‏ جهان‌» را داراست‌ و ‏سا‏ی‏ر‏ تمدن‌ها ناگز‏ی‏ر‏ پ‏ی‏ر‏ و فرتوت‌ و ازكارافتاده‌ تلق‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏شوند‏! گفتن‌ ندارد كه‌ به‌ پ‏ی‏رو‏ی‏‌‏ از هگل‌، جمع‌ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ از ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ مغرب‌زم‏ی‏ن‏‌‏ و حت‏ی‏‌‏ برخ‏ی‏‌‏ از ف‏ی‏لسوفان‏‌‏ شرق‏ی‏‌‏ و متأسفانه‌ حت‏ی‏‌‏ مسلمان‌ ن‏ی‏ز‏ بر ا‏ی‏ن‏‌‏ باور هگل‌ مهر تأ‏یی‏د‏ زده‌ و به‌ حقان‏ی‏ت‏‌‏ و برتر‏ی‏‌‏ تمدن‏‌‏ غرب‏ی‏‌‏ گردن‌ نهاده‌اند.‏ا‏ی‏ن‏‌‏ باور ب‏ی‏‌‏ترد‏ی‏د‏ فاقد اعتبار است‌. اما چون‌ بحث‌ آن‌ به‌ فرصت‌ مستقل‌ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ ن‏ی‏از‏ دارد، بناچار از آن‌ در م‏ی‏‌‏گذر‏ی‏م‏‌‏ و تنها موضوع‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ مقاله‌ را مورد بحث‌ قرار م‏ی‏‌‏ده‏ی‏م‏‌‏. اما اجمالاً هم
 

 • تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی 37 ص

  تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی 37 ص 37, تحقیق, تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی 37 ص, تخریبی, دانلود تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی 37 ص, سنگ, سنگ شناسی محیط های تخریبی…

 • تحقیق در مورد شاعران ونویسنگان ایرانی 14 ص

  تحقیق در مورد شاعران ونویسنگان ایرانی 14 ص 14, ایرانی, تحقیق, تحقیق در مورد شاعران ونویسنگان ایرانی 14 ص, دانلود تحقیق در مورد شاعران ونویسنگان ایرانی 14 ص, شاعران, شاعران ونویسنگان ایرانی 14 ص, ص, مورد, ونویسنگان رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد عدسی چشمCrystalin Lens 18 ص

  تحقیق در مورد عدسی چشمCrystalin Lens 18 ص 18, Lens, تحقیق, تحقیق در مورد عدسی چشمCrystalin Lens 18 ص, چشمCrystalin, دانلود تحقیق در مورد عدسی چشمCrystalin Lens 18 ص, ص, عدسی, عدسی چشمCrystalin Lens 18 ص, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد خلاصه نویسی ارزش های آموزشی

  تحقیق در مورد خلاصه نویسی ارزش های آموزشی «ارزش, آموزشی, تحقیق, تحقیق در مورد خلاصه نویسی ارزش های آموزشی, خلاصه, خلاصه نویسی ارزش های آموزشی, دانلود تحقیق در مورد خلاصه نویسی ارزش های آموزشی, مورد, نویسی, های رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد هدف راهبردی راه اندازی سرویس درد مزمن

  پاورپوینت در مورد هدف راهبردی راه اندازی سرویس درد مزمن اندازی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد هدف راهبردی راه اندازی سرویس درد مزمن, دانلود پاورپوینت در مورد هدف راهبردی راه اندازی سرویس درد مزمن, درد, راه, راهبردی, سرویس, مزمن, مورد, هدف,…

 • تحقیق در مورد قطب نماي الكتريكي

  تحقیق در مورد قطب نماي الكتريكي الكتريكي, تحقیق, تحقیق در مورد قطب نماي الكتريكي, دانلود تحقیق در مورد قطب نماي الكتريكي, قطب, قطب نماي الكتريكي, مورد, نماي رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قطب نماي الكتريكي لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد شناسايي آماري الگو

  پاورپوینت در مورد شناسايي آماري الگو آماري, الگو, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد شناسايي آماري الگو, دانلود پاورپوینت در مورد شناسايي آماري الگو, شناسايي, شناسايي آماري الگو, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد شناسايي آماري الگو لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد كندو 15 ص

  تحقیق در مورد كندو 15 ص 15), تحقیق, تحقیق در مورد كندو 15 ص, دانلود تحقیق در مورد كندو 15 ص, ص, كندو, كندو 15 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد كندو 15 ص لینک دانلود و…

 • طراحی لوگو

  طراحی لوگو طراحی, لوگو رفتن به سایت اصلی طراحی لوگو لوگو طرحی ملموس و متمایز برای نمایاندن یک مجموعه، کالا یا سرویس مشخص است که در کنار اشاره به برخی مفاهیم، گاهی ویژگی‌ها و هویت یک سازمان یا کالا را…

 • تحقیق در مورد آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي

  تحقیق در مورد آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي آثار, آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي, اقتصا, بر, تحقیق در مورد آثار ضايعات محصولات كشاورزي بر جنبه هاي مختلف اقتصادي, جنبه, دانلود تحقیق در…